Danh sách thực đơn

STT Danh mục Tên đồ Hình ảnh Giá
1
Đồ khô Thịt nguội 450.000
2
Hoa quả 450.000
3
Nước uống Nước uống Lavie 80.000
4
Thuốc lá Xì gà 0
5
Thuốc lá Thuốc lá Winston 150.000
6
Thuốc lá Thuốc lá Song Hỷ 150.000
7
Thuốc lá Thuốc lá Rồng Trắng 150.000
8
Thuốc lá Thuốc lá Vina 50.000
9
Thuốc lá Thuốc lá Esse 60.000
10
Thuốc lá Thuốc lá Malbro 60.000
11
Thuốc lá Thuốc lá 555 60.000
12
Thuốc lá Thuốc lá Ken 60.000
13
Đồ khô Giấy khô 30.000
14
Đồ khô Khăn lạnh 10.000
15
Đồ khô Kẹo cao su 60.000
16
Đồ khô Hạt điều 150.000
17
Đồ khô Bò khô 150.000
18
Nước uống Nước ép theo mùa 120.000
19
Nước uống Bò Húc 80.000
20
Nước uống Nước yến 80.000
21
Nước uống Nước Cô Ca 80.000
22
Bóng cười 200.000
23
ShiSha 500.000
24
Rượu - Bia Bia 99.000
25
Rượu - Bia Rượu Martell NoBlige 3.690.000
26
Rượu - Bia Rượu Martell Cordon Blue 6.590.000
27
Rượu - Bia Rượu Chivas 62 99.000.000
28
Rượu - Bia Rượu Chivas 25 12.900.000
29
Rượu - Bia Rượu Chivas 38 31.900.000
30
Rượu - Bia Rượu Chivas 21 6.780.000
Hiển thị từ 1 đến 30 trong số 38 bản ghi